AAYAU TIMI MERO YO JEEVAN MA-आयौ तिमी मेरो यो जीवन मा | TAKKAR DUI MUTUKO

https://www.youtube.com/watch?v=x-01SCuzVnI

आयौ तिमी मेरो यो जीवन मा सुस्त री सुस्तरी थाहै नपाई
आयौ तिमी मेरो यो जीवन मा सुस्त री सुस्तरी थाहै नपाई

फूल भनु कि जुन भनु गीत भनु कि प्रित भनु
फूल भनु कि जुन भनु गीत भनु कि प्रित भनु
खै के । । । । खै के भनु तिमीलाई

आयौ तिमी मेरो यो जीवन मा सुस्तरी सुस्तरी थाहै नपाई
तिमी वीना तड्पिन्छु म किन हर्पल हर दिन्
तिम्रो साथ पाइन भने बाच्दिन म एक्कै छिन्

तिमी वीना तड्पिन्छु म किन हर्पल हर दिन्
तिम्रो साथ पाइन भने बाच्दिन म एक्कै छिन्

जहाँ तिमी हुन्नौ त्यहाँ फूल हुन्न जुन हुन्न
जहाँ तिम्रो बोली हुन्न गीत हुन्न धुन हुन्न
आयौ तिमी मेरो यो जीवन मा सुस्तरी सुस्तरी थाहै नपाई

अब एक्लो हुने कुरा सोच्न डर लाग्छ
अली नजीक आउन बिन्ती दुई कदम पर लाग्छ

अब एक्लो हुने कुरा सोच्न डर लाग्छ
अली नजीक आउन बिन्ती दुई कदम पर लाग्छ

अब एक्लो हुने कुरा सोच्न डर लाग्छ
अली नजीक आउन बिन्ती दुई कदम पर लाग्छ

सधै तिमीलाई भेटौ सपनी मा बिपनी मा
बाधी रखौ जस्तो लाग्छ तिमीलाई हे दैव

आयौ तिमी मेरो यो जीवन मा सुस्तरी सुस्तरी थाहै नपाई

आयौ तिमी मेरो यो जीवन मा सुस्तरी सुस्तरी थाहै नपाई

फूल भनु कि जुन भनु गीत भनु कि प्रित भनु
फूल भनु कि जुन भनु गीत भनु कि प्रित भनु
खै के । । । । खै के भनु तिमीलाई

आयौ तिमी मेरो यो जीवन मा सुस्तरी सुस्तरी थाहै नपाई