MAYA YO MUTUKO| TAKKAR DUI MUTUKO -माया यो मुटुको सास जिन्दगी

https://www.youtube.com/watch?v=0m3O3cbYxHU

 

माया यो मुटुको सास जिन्दगी को
टुट्ने छैन कैले लौ बाचा गरे मैले

माया यो मुटुको सास जिन्दगी को
टुट्ने छैन कैले लौ बाचा गरे मैले

तिम्रो आखाँ मा म आफुलाई पाँउछु
मेरो मन मन्दिर मा तिमीलाई सजाउँछु

तिम्रो आखाँ मा म आफुलाई पाँउछु
मेरो मन मन्दिर मा तिमीलाई सजाउँछु

अजम्बरी नाता यो टुट्ने छैन कैले लौ बाचा गरे मैले
लौ बाचा गरे मैले

माया यो मुटुको सास जिन्दगी को
टुट्ने छैन कैले लौ बाचा गरे मैले

जिन्दगी का सार खुशी तिमी भित्रै पाए
सँगइ जिउने सँगइ मर्ने कसम मैले खाए

जिन्दगी क सरा खुशी तिमी भित्रै पए
सँगइ जौइने सँगइ मर्ने कसम मैले खाए

जुनि जुनि साथ यो टुट्ने छैन कैले लौ बाचा गरे मैले
लौ बाचा गरे मैले

माया यो मुटुको सास जिन्दगी को
टुट्ने छैन कैले लौ बाचा गरे मैले

माया यो मुटुको सास जिन्दगी को
टुट्ने छैन कैले लौ बाचा गरे मैले